Privacy

Privacywetgeving (GDPR / AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. De nieuwe Europese privacywetgeving zorgt ervoor dat Belliz duidelijkheid moet verschaffen over de verwerking van persoonsgegevens.

Van wie verwerkt Belliz de persoonsgegevens?

Belliz verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie zij direct of indirect een relatie heeft, wil krijgen of heeft gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

• Mensen die interesse tonen en door middel van e-mail, sociale media of telefoon contact opnemen of hebben genomen.
• Mensen die werkzaam zijn bij een bedrijf of organisatie waar Belliz een relatie mee heeft, wil krijgen of heeft gehad.

Waarvoor verwerkt Belliz persoonsgegevens?

Belliz gebruikt uw persoonsgegevens om contact met u te onderhouden en u te informeren. De persoonsgegevens (dit betreft de persoonsnaam, e-mailadres en/of telefoonnummer) worden gebruikt voor de communicatie en in zeer beperkte mate een digitale nieuwsbrief. Wilt u niet meer benaderd worden? Voor deze laatste kunt u zich te allen tijde afmelden. Wij verwerken alleen persoonsgegevens als dat noodzakelijk is voor de dienstverlening.

Google Analytics

Belliz maakt gebruik van Google Analytics. Gegevens worden door Google maximaal 14 maanden bewaard op de server. De mogelijkheden voor remarketing, rapportagefuncties voor advertenties en UserID’s zijn uitgeschakeld. Belliz zelf gebruikt de gegevens van Google Analytics alleen voor het bijhouden van bezoekersaantallen en gebruikte zoektermen.

Hoe gaat Belliz met mijn persoonsgegevens om?
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de dienstverlening.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.